Desprès que a primers de mes es lliurés el dossier amb tota la documentació necessària, el comitè decisori del Departament de Llicències ha atorgat la Llicència UEFA al FC Encamp en primera instància.

Una mostra més de que el Club segueix treballant en la bona direcció.